PROAKTA - Proaktivno djelovanje OCD-a u skladu s potrebama lokalne zajednice - testni ciklus ADOPTAonice

Udruga Adopta unaprijedila je provedbu programa stručne pripreme za posvojenje. Dio edukativnih materijala transformiran je u MoD – sustav e-učenja. U sklopu projekta započeli smo s provedbom testnog ciklusa stručne pripreme za posvojenje i polaznici su verbalizirali kako pozdravljaju ovakav način učenja te ga smatraju korisnim, dinamičnim, modernim i usklađenim s njihovim potrebama.

Provedba projekta „PROAKTA - Proaktivno djelovanje OCD-a u skladu s potrebama lokalne zajednice“ UP.04.2.1.11.0279 trajat će 15 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 421.445,76 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 358.228,90 kn i Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 63.216,86 kn.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave na Facebook stranici isključiva je odgovornost udruge Adopte.

Stajališta izražena u objavi na Facebook stranici isključiva su odgovornost Adopte i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

 

Vizual ESF