NATJEČAJ ZA POSAO

NATJEČAJ ZA POSAO - koordinator/ica projekata - psiholog/inja

ADOPTA – Udruga za potporu posvajanju je nevladina, neprofitna organizacija koju su osnovali posvojitelji i potencijalni posvojitelji s ciljem stvaranja pozitivnoga, ugodnoga i podupirućeg okruženja za obitelji nastale posvojenjem.

Udruga ADOPTA je u potrazi za motiviranom i odgovornom osobom za radno mjesto:

  1. KOORDINATOR/ICA PROJEKATA

Mjesto rada: Zagreb

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: na neodređeno

Radno vrijeme: puno radno vrijeme (osigurana sredstva za plaću do kraja 2024. godine)

Osnovni zadaci na ovom radnom mjestu su:

  • provedba psihološkog savjetovanja;
  • provedba psihološke procjene i psihodijagnostike;
  • organiziranje, koordiniranje i provedba edukacija i drugih događanja (seminari/radionice/edukacije/konferencije) te sudjelovanje u planiranju i koordiniranju aktivnosti istih;
  • sudjelovanje u osmišljavanju i izradi edukacijskih materijala;
  • kreiranje i pisanje projektnih prijedloga i narativnih i financijskih izvještaja donatorima;
  • pružanje telefonskih i e-informacija na temu postupka posvojenja
  • prijevod i priprema tekstova i održavanje web i FB stranica te komuniciranje putem društvenih mreža;
  • pružanje logističko-administrativne i stručne podrške na provođenju projekata/ programa Udruge;
  • poslovna komunikacija s donatorima, partnerima i suradnicima, relevantnim institucijama i organizacijama;
  • ostali poslovi prema potrebi i uputama.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije
  • najmanje 2 godine radnog iskustva u struci
  • položen stručni ispit
  • iskustvo rada u nevladinim organizacijama je prednost
  • izvrsno poznavanje rada na računalu (MS Office) i korištenje inovativnih web alata
  • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • visoka razina integriteta, pozitivan stav i entuzijazam u radu
  • komunikacijske i organizacijske sposobnosti, spremnost na učenje
  • proaktivnost, samostalnost, odgovornost i fleksibilnost u radu,
  • senzibilnost za ljude i odnose.

Dobrodošle dodatne vještine:

  • iskustvo u osmišljavanju i provedbi istraživanja
  • iskustvo u pisanju i prijavljivanju projektnih prijedloga
  • iskustvo u provedbi projekata financiranih iz EU sredstava

Posebne pogodnosti:

  • mogućnost daljnjeg usavršavanja i osobnog i profesionalnog razvoja
  • sloboda razvijanja vlastitih ideja
  • rad u ugodnoj i podržavajućoj atmosferi

Uz prijavu, kandidati su dužni položiti:

  • životopis,
  • presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,
  • presliku diplome,
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
  • presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu,
  • potvrdu o radnom iskustvu: dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine,
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranima u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje).

ROK PRIJAVE NA NATJEČAJ: 27.4.2022.

PRIJAVE SE ŠALJU ISKLJUČIVO ELEKTRONSKOM POŠTOM NA This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..