ADOPTA predstavlja nove aktivnosti za mlade posvojene osobe

ADOPTA sa zadovoljstvom  predstavlja nove aktivnosti namijenjene prvenstveno mladim posvojenim osobama (14-25 godina).

Ideja ovog projekta je da pomognemo pokrenuti razgovor o temema kojima se bave mlade posvojene osobe, a specifične su za pitanje posvojenje, te da im pružimo priliku za podršku i podijelu iskustava.

Više o aktivnostima za mlade posvojene pročitajte na stranici http://www.adopta.hr/posvojeni