Završna konferencija projekta Kaleidoskop

ADOPTA - Udruga za potporu posvajanju kao partnerska organizacija Udruzi Roda, uz udrugu LET - Udruga za unapređenje kvalitete življenja i suradnike Zagreb Pride, predstavila je na završnoj konferenciji rezultate projekta Kaleidoskop – unapređenje prava djece u različitim obiteljima za tolerantno društvo. U Rodinim prostorijama okupilo se pedesetak uzvanika koji su s velikim zanimanjem popratili prezentaciju projektnih aktivnosti koje su ove spomenute udruge provodile proteklih 18 mjeseci.

Ciljevi projekta Kaleidoskop bili su osigurati primjenu ljudskih prava jednoroditeljskih i posvojiteljskih obitelji i životnih partnerstava s djecom, znanih kao dugine obitelji, povećati pristup različitih obitelji njihovim pravima te povećati svijest građana, ali i jednoroditeljskih, posvojiteljskih i duginih obitelji o pravima i potrebama djece u različitim obiteljima.

Zavrsno predstavljanje kaleidoskop.3a9b4126

kal zavrsno 3.3a9b4126

Rodina predstavnica, Branka Mrzić Jagatić, voditeljica projekta "Kaleidoskop" naglasila je na konferenciji kako je obitelj najvrednije mjesto za odrastanje djece, bez obzira na strukturu obitelji, i baš je zbog toga važno osigurati podršku roditeljima i njihov pristup pravima.

Odgovornost za to leži na cijeloj zajednici, na donositeljima odluka, institucijama, udrugama i široj javnosti. Sve je više obitelji koje prelaze okvire "tradicionalne" i koju čine samo jedan roditelj, u kojoj je dijete posvojeno ili udomljeno, u kojima su roditelji istog spola, obitelji u kojima jedan ili oba roditelja imaju invaliditet ili su privremeno lišeni slobode. Bez obzira u kakvoj obiteljskoj zajednici djeca žive, ona trebaju imati jednake mogućnosti i jednaka prava jer je to u njihovom najboljem interesu.

Petra Matković, predstavnica udruge ADOPTA, partnerske organizacije na projektu, tom je prilikom rekla: "Posvojenje je jedan od načina zasnivanja obitelji koje sa sobom nosi mnoge specifičnosti i nerijetko izlaže posvojiteljske obitelji stigmatizaciji, diskriminaciji i nejednakim pravima u odnosu na obitelji nastale biološkim putem. Neki od tih problema su nemogućnost korištenja roditeljskog dopusta u slučaju posvojenja djeteta nakon navršene 8. godine života i nemogućnost retrogradne promjene OIB-a.

Osim toga, školski programi i udžbenici često su nedovoljno osjetljivi na probleme i potrebe djece koja dolaze iz posvojiteljskih obitelji. ADOPTA kontinuirano radi na unapređenju prava i uvjeta života posvojene djece i posvojiteljskih obitelji kroz zagovaranje i niz aktivnosti usmjerenih stručnoj i posvojiteljskoj zajednici. Kroz partnerstvo na projektu "Kaleidoskop" usmjerili smo se na prava sve djece u različitim obiteljima i nastojali približiti cjelokupnoj javnosti važnost razvoja tolerantnijeg društva za njihovu dobrobit".

"Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u Hrvatskoj postoji 15% jednoroditeljskih obitelji od ukupnog broja obitelji. To su podaci iz 2011. godine te se očekuje povećanje tog broja prema trenutnom trendu koji pokazuje da se svaki treći par razvodi" -izjavila je Iva Jovović iz Udruge LET. „Najveći problemi su vezani uz uzdržavanje i neplaćanje, nedoumice vezane uz provedbu i česte promjene Obiteljskog zakona te nošenje sa krizom u obitelji poput razvoda ili tragičnog gubitka roditelja".

Mia Gonan, predstavnica Zagreb Pridea istaknula je: "Osim što se roditeljska i reproduktivna prava LGBTIQ osoba trebaju proširiti, nadležne institucije, poput institucija koje su uključene u osiguravanje provedbe zakona, ali i odgojno-obrazovnih institucija su te koje moraju osigurati da se postojeća prava, kao i prava koja će se tek ostvariti, primjenjuju i da se osobe uključene u njihovu provedbu sustavno educiraju i senzibiliziraju.

Društvena stigma prema LGBTIQ osobama s kojom se one susreću i unutar vlastite šire obitelji, utječe na dinamiku odnosa s njihovom djecom, te je istraživanje o LGB roditeljstvu u Hrvatskoj iz 2016. godine pokazalo da mnoge osobe iz uzorka izražavaju potrebu za stručnim savjetom oko problematike autanja djetetu i objašnjavanja društvene homofobije i transfobije. Zato je izrazito važno da sve osobe iz odgojno-obrazovnih i drugih institucija budu podrška i saveznice duginim obiteljima".

Tijekom projekta koji je trajao 18 mjeseci za organizacije civilnoga društva i za institucije iz cijele Hrvatske održani su treninzi pod nazivom "Sve obitelji su jednake u svojoj različitosti - kako štititi i zagovarati prava djece i roditelja u različitim obiteljima", a u cilju jačanja zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnoga društva održane su radionice Zagovaranje za javne politike u izvedbi Centra za mirovne studije na kojima su uz Adoptu, Let, Rodu i Zagreb Pride sudjelovali i predstavnici/ce novoosnovane udruge Dugine obitelji.

Vodiči Moja jednoroditeljska obitelj, Moja posvojiteljska obitelj i Moja dugina obitelj nastali su kako bi osnažili roditelje za razgovore s djetetom o tome kako je nastala njihova obitelj i što je čini posebnom, a što sličnom drugim obiteljima dok virtualni pravni kutak pruža pravne informacije i sadržaje za roditelje iz jednoroditeljskih, posvojiteljskih i duginih obitelji.

U suradnji s udrugom Forum za slobodu odgoja izrađena je opsežna analiza pravnoga okvira, obrazaca u javnim ustanovama te nastavnoga materijala za prva četiri razreda osnovne škole pod nazivom "Pogled prema različitim obiteljima - Jednoroditeljske, posvojiteljske i dugine obitelji kroz analizu zakonodavstva, osnovnoškolskih udžbenika i formulara".

Slikovnica Naše obitelji i istoimeni animirani film nastali su u suradnji s tvrtkom Igubuka d.o.o., a cilj im je bio prenijeti poruku o toleranciji, o različitim oblicima obitelji kojima je zajedničko to da su najvrednije mjesto za odrastanje.