Savjetovalište za posvojenu djecu i mlade

shutterstock 671162383

 

Dugoročni cilj projekta je uspostava centra za pružanje dijagnostičke, savjetodavne i terapijske pomoći posvojenoj djeci i mladima i njihovim obiteljima.

 

PLANIRANE AKTIVNOSTI

  • Jačanje kapaciteta udruge za razvoj dijagnostičkih usluga
  • Opremanje Udruge osnovnim setom za dijagnostičku procjenu i praćenje kognitivnih sposobnosti, emocionalnog doživljavanja i ponašanja te ispitivanje ličnosti, specifično namijenjenu adolescentima
  • Mentorska i edukacijska podrška za ADOPTIN stručni tim
  • Uspostava usluge psihološke obrade u uredu ADOPTe u Zagrebu
  • Psihološko savjetovanje za adolescente i mlade odrasle osobe
  • Pružanje psihološke i pedagoške podrške i savjetovanja roditeljima djece i mladih uključeih u tretmane
  • Edukativna pedagoška grupa za roditelje djece u adolescentnoj dobi

 

Projekt se provodi uz financijsku potporu Grada Zagreba i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku