ADOPTA aktivno sudjeluje u praćenju izmjene i dopune propisa i procedura posvajanja te je, nakon konzultacija sa članstvom, u lipnju 2012. predala Ministarstvu socijalne politke i mladih ADOPTIN Prijedlog dopune i izmjene Obiteljskog zakona, dijela 4: Posvajanje (preuzimanje dokumenta prijedloga zakona). Daljnje konzultacije sa zainteresiranom javnosti se obavljaju kontinuirano, putem mrežne stranice na kojoj je objavljen ADOPTIN prijedlog. Pozivamo zainteresiranu javnost, osobito posvojiteljsku zajednicu, da prijedloge i komentare o načinima unapređenja procesa i uspješnosti posvajanja dostave na info[at]adopta.hr. Vaša razmišljanja su nam dragocijena!

U provedbi aktivnosti ADOPTA surađuje s AdoptionUK, čiji je član, te sa Centrom za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.