Svaka punoljetna osoba može postati član/ica ADOPTE. Postupak učlanjenja počinje popunjavanjem pristupnice, vlastoručnim potpisom i dostavom pristupnice (vidi obrazac Pristupnica). Nakon povratne obavijesti iz ADOPTE i uplatom članarine, postajete član/ica Udruge.

Godišnja članarina za redovne članove za 2019. godinu iznosi 150 kuna po osobi (100 kuna po osobi za nezaposlene članove/ice). Također, prema odluci Skupštine, osim pojedinačnih članarina, posvojitelji mogu iskoristiti pravo na obiteljsku članarinu (za dvije osobe) koja iznosi 200,00 kn - na uplatnici je potrebno navesti oba imena za koja se članarina uplaćuje te ispuniti dvije pristupnice, ako se osobe učlanuju prvi puta.
Godišnja članarina za podupiruće članove iznosi 50 kuna.

Članarinu možete uplatiti u gotovini i preko žiro računa:

ADOPTA - udruga za potporu posvajanju

Nova cesta 4, Zagreb

IBAN: HR7223600001102203381

Zagrebačka banka Zagreb, Trg bana J. Jelacica 10

 

Uplatom članarine ostvarujete pravo da birate i budete birani u tijela ADOPTE te da sudjelujete aktivno u njenom radu i razvoju. Isto tako, kao član/ica, imate pravo na usluge:

CENTRA POSVOJENJA

 • ADOPTINA mailing lista
 • GRUPE PODRŠKE – 10% popusta
 • SAVJETOVANJE – 20% popusta na savjetovanje
 • ADOPTIN +1 klub – neformalna druženja posvojitelja i potencijalnih posvojitelja
 • ADOPTIN zaigrani kabinet – kreativne radionice za djecu članova
 • ADOPTIN piknik
 • ADOPTINO blagdansko druženje
 • ADOPTINE PričaonicE – besplatne za članove

ADOPTAteke

 • ADOPTINA knjižnica – besplatna za članove
 • ADOPTINA izdanja – 10,00 kn popusta na sva izdanja, dva mjeseca popusta od 50% samo za članove
 • ADOPTINE književne večeri – predstavljanje knjiga i razgovor o temama
 • ADOPTIN filmski klub – projekcije, organizirani posjeti kinu, preporuke

SURADNJE

 

Članstvo u udruzi ADOPTA može biti redovno, podupiruće ili počasno.

Redovni članovi

Redovni članovi Udruge mogu postati osobe koje su u postupku posvajanja (podnijele su zahtjev za posvajanje u RH); osobe koje su ostvarile roditeljstvo temeljem posvajanja i osobe koje su sama posvojene.

Redovni članovi čine Skupštinu Udruge i mogu birati i biti birani u sva tijela Udruge.

Podupirući članovi

Podupirući članovi Udruge mogu biti osobe koje nisu posvojitelji niti potencijalni posvojitelji, ali podupiru ciljeve Udruge.

Počasni članovi

Počasni članovi Udruge mogu postati fizičke i pravne osobe koje su svojim djelovanjem osobito doprinijele radu Udruge ili koje su na drugi način osobito zadužile Udrugu. Odluku o počasnome članstvu donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.