Svaka punoljetna osoba može postati član/ica ADOPTE. Postupak učlanjenja počinje popunjavanjem pristupnice, vlastoručnim potpisom i dostavom pristupnice (vidi obrazac Pristupnica). Nakon povratne obavijesti iz ADOPTE i uplatom članarine, postajete član/ica Udruge.

Godišnja je članarina za 2019. godinu 150 kuna po osobi (100 kuna po osobi za nezapolene članove/ice). Također, prema odluci Skupštine, osim pojedinačnih članarina, posvojitelji mogu iskoristiti pravo na obiteljsku članarinu (za dvije osobe) koja iznosi 200,00 kn - na uplatnici je potrebno navesti oba imena za koja se članarina uplaćuje te ispuniti dvije pristupnice, ako se osobe učlanuju prvi puta.

Članarinu možete uplatiti u gotovini i preko žiro računa:

ADOPTA - udruga za potporu posvajanju

Nova cesta 4, Zagreb

IBAN: HR7223600001102203381

Zagrebačka banka Zagreb, Trg bana J. Jelacica 10

 

Uplatom članarine ostvarujete pravo da birate i budete birani u tijela ADOPTE te da sudjelujete aktivno u njenom radu i razvoju. Isto tako, kao član/ica, imate pravo na usluge:

CENTRA POSVOJENJA

 • ADOPTINA mailing lista
 • GRUPE PODRŠKE – 10% popusta
 • SAVJETOVANJE – 20% popusta na savjetovanje
 • ADOPTIN +1 klub – neformalna druženja posvojitelja i potencijalnih posvojitelja
 • ADOPTIN zaigrani kabinet – kreativne radionice za djecu članova
 • ADOPTIN piknik
 • ADOPTINO blagdansko druženje
 • ADOPTINE PričaonicE – besplatne za članove

ADOPTAteke

 • ADOPTINA knjižnica – besplatna za članove
 • ADOPTINA izdanja – 10,00 kn popusta na sva izdanja, dva mjeseca popusta od 50% samo za članove
 • ADOPTINE književne večeri – predstavljanje knjiga i razgovor o temama
 • ADOPTIN filmski klub – projekcije, organizirani posjeti kinu, preporuke

SURADNJE

 

Članstvo u udruzi ADOPTA može biti redovno, podupiruće ili počasno.

Redovni članovi

Redovni članovi Udruge mogu postati osobe koje su u postupku posvajanja (podnijele su zahtjev za posvajanje u RH); osobe koje su ostvarile roditeljstvo temeljem posvajanja i osobe koje su sama posvojene.

Redovni članovi čine Skupštinu Udruge i mogu birati i biti birani u sva tijela Udruge.

Podržavajući članovi

Podržavajući članovi Udruge mogu biti osobe koje nisu posvojitelji niti potencijalni posvojitelji, ali podupiru ciljeve Udruge.

Počasni članovi

Počasni članovi Udruge mogu postati fizičke i pravne osobe koje su svojim djelovanjem osobito doprinijele radu Udruge ili koje su na drugi način osobito zadužile Udrugu. Odluku o počasnome članstvu donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.