Adresar centara socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo socijalne politike i mladih – postupak posvojenja

Obiteljski zakon (Narodne novine broj 75/2014, 83/2014)

Pravilnik o metodama utvrđivanja podobnosti za posvojenje, načinu izrade mišljenja o  podobnosti za posvojenje i vođenju središnjeg očevidnika o potencijalnim posvojiteljima i posvojenjima (Narodne novine broj 79/2008)

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju (Narodne novine broj 32/2005)

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o osobama lišenih prava na roditeljsku skrb (Narodne novine broj 77/2004)

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s  poslovima Centra za socijalnu skrb u području primjene Obiteljskog zakona o roditeljima i djeci (Narodne novine broj 155/2005)

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima suda u području prava i dužnosti u odnosima roditelja i djece (Narodne novine broj 77/2004)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine boj 85/2008)

Ispravak Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine broj 110/2008)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine 34/2011)

Izjednačava se pravo roditeljskog i posvojiteljskog dopusta

Pravilnik o sadržaju i načinu podniošenja izvješća o ostvarivanju prava na rodiljne i roditeljske potpore (Narodne novine broj 18/2009)

Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta (Narodne novine broj 18/2009)

Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta (Narodne novine broj 25/2009)

Adoption UK