U nastavku donosimo zaključke 46. tematske sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku na temu „Prepreke u posvajanju djece u Hrvatskoj - je li ih moguće premostiti?“ na kojoj su sudjelovale naše Diana Topčić-Rosenberg i predsjednica Andreja Turčin.

Drago nam je da je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora usvojio sve prijedloge ADOPTE, osobito:

 • u fokusu svih rješenja, pravilnika i procesa, ali i svakodnevne prakse odlučivanja i izvršavanja postupaka koji utječu na dijete najvažnija je djetetova dobrobit i najbolji interes djeteta
 • u zaštiti djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi potrebno je prije svega ključno osigurati odgovarajuću zaštitu i podršku biološkoj obitelji
 • potreba za uvođenjem obveze konzultacije s djecom o izboru obitelji
 • dijete se prioritetno treba zbrinjavati u obiteljskim oblicima skrbi uz osiguravanje niza pratećih usluga podrške
 • potrebno je aktivno provoditi Pravilnik o postupanju pri postupcima posvojenja te objaviti sve profile djece koja imaju ispunjene formalnopravne pretpostavke za posvojenje u roku od četiri mjeseca od njihova ispunjenja
 • potrebno je u Obiteljski zakon uvrstiti obvezu izrade i vođenja Registra djece s ispunjenim formalnopravnim pretpostavkama za posvojenje
 • važnost prioritetnog i hitnog statusa svih postupaka koji uključuju djecu
 • pitanje zaštite najranjivije djece i obitelji potrebno je staviti u središte pažnje na najvišoj državnoj razini te podržati osnaživanje sustava socijalne skrbi
 • dopuna Obiteljskog zakona iz 2015. godine tako da se i djeci posvojenoj prije stupanja na snagu Obiteljskog zakona iz 2015. omogući promjena osobnog identifikacijskog broja (OIB-a)
 • potreba za aktivnim provođenjem Pravilnika o postupanju pri međudržavnom posvajanju
 • izmjenu Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama tako da se posvojiteljima koji posvoje dijete starije od osam godina omogući roditeljski dopust u istom trajanju kao i posvojiteljima koji su posvojili dijete mlađe od osam godina
 • unapređenje suradnje s organizacijama civilnog društva tako da se institucionalizira suradnja i aktivnosti koje udruge provode na način da postanu dio institucijskog okvira kroz ugovaranje socijalnih usluga

Svako dijete ima pravo na odrastanje u zdravoj i sigurnoj obiteljskoj okolini i nastavit ćemo se i dalje zalagati za prava djece te pratiti u kojoj mjeri se slijede preporuke Odbora.

Zaključci 46. tematske sjednice - tekst.

Dana 22. veljače 2019. na Izbornoj skupštini ADOPTE prihvaćen je Godišnji izvještaj ADOPTE za 2018.

Ističemo neka od postignuća:

- uspostava Centra za psihosocijalnu podršku djeci i mladima s iskustvom skrbi koja pokazuju određene rizike    za razvoj poremećaja u ponašanju i emocionalnih teškoća

- Mobilni tim ADOPTe u Slavonskom Brodu kojim se proširila dostupnost podrške posvojiteljskoj zajednici

- provedena vanjska nezavisna evaluacija ADOPTAonice – stručne pripreme za posvojenje koja je pokazala
  kvalitetu ADOPTine stručne pripreme za posvojenje

- upućen Zahtjev za zaštitu osobnih podataka i privatnosti posvojene djece putem izmjene Zakona o OIBu i
  Obiteljskog zakona

- upućen prijedlog za unapređenje brige za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi Odboru za zdravstvo i
  socijalnu politiku Hrvatskog sabora

- tijekom Mjeseca posvojenja provedena je kampanja #HoćuBitiNečijeSunce i #IJaŽelimObitelj s ciljem promocije
  posvojenja djece koja teže pronalaze obitelj

- provedene su mnoge aktivnosti i usluge, od kojih ističemo:

- 5 ciklusa ADOPTAonica – stručnih priprema za posvojenje

- stručni skup „ I Ja želim Obitelj“

- Istraživanje - Koliko udomljena djeca sudjeluju u odlučivanju o svojoj budućnosti i obitelji u kojoj će
  odrastati?
– rezultati fokus-grupa s udomljenom djecom i smjernice za njihovo uključivanje u donošenje odluka
  vezanih za njihovu budućnost i obitelj u kojoj će odrastati

- edukacije za odgojno-obrazovne ustanove (vrtiće i osnovne škole) u Slavonskom Brodu, Oriovcu i  Čakovcu

- Vikendi posvojenja u Čakovcu i Dubrovniku

- Zaigrani kabinet za posvojenu djecu u Zagrebu i Oriovcu

- 14 tematskih radionica

- Vježbaonica roditeljskih vještina – ciklus od 4 psihoedukativne radionice

Godišnji izvještaj za 2018. možete pogledati ovdje.

ADOPTIN zaigrani kabinet logo

U veljači smo krenuli s još jednom sezonom ADOPTINOG zaigranog kabineta. Iza ovog imena krije se niz kreativnih radionica koje su osmišljene za poticanje razvoja djece do 10 godina. Radionice vodi Udruga 'Laboratorij kreativnog izražavanja' (LaKI), čija je predsjednica i član Adopte. Članovi Udruge LaKI organiziraju i izvode kreativne radionice jednom tjedno u Domu u Nazorovoj i dva puta mjesečno u Caritasovoj kući u Vugrovcu. Uz njih, djecu na radionicama animiraju i dvije mlade dame, kćerke jedne od članica Adopte. Njihova mladost i originalne ideje uvijek dodatno uljepšaju svaku radionicu.

Radionice imaju temu oko koje se osmišljavaju aktivnosti prilagođene djeci do 10 godina. Ideja je da se za vrijeme radionice koriste svi mišići koji se nalaze u ljudskom tijelu, počevši od mozga, kao najvećeg mišića, preko mišića ruku i nogu, pa do mišića na licu ili mišića dječjih šakica. Na radionicama se reže, trga, lijepi, crta, boja, slaže, ali i skače, trči, pleše, puže. Iako epitet 'kreativne' ne ukazuje na sportske aktivnosti, više se nitko ne čudi kada ugleda djecu koja ubacuju loptice u koš ili kutiju.

Na radionice dolaze i manja djeca, u dobi od 2 ili 3 godine. Za njih uvijek imamo spreman 'kutak za najmlađe' u kojem se nađu kockice, autići i figurice. Sve što je potrebno kako bi naši najmanji mogli složiti svoj svijet iz mašte. Imamo mi i rukom rađenih didaktičkih igračaka, koje djeca koriste kao podlogu za razne igre.

Ali, najbolji dio ovih radionica je razmjena iskustava. Tu se sreću roditelji djece različite dobi i različitih životnih priča, pa se razmjenom iskustva uvijek može saznati nešto novo i zanimljivo. Roditelji koji su u potrazi za novim načinima zabave, mogu od teta ADOPTINOG zaigranog kabineta naučiti nove vještine i doznati gdje se što od pribora može nabaviti. 

Često se roditelji uključuju u dječje igre, pa nam radionice postaju poprišta raznih priča. Tako smo u novu sezonu radionica krenuli s tri viteza (radionica je bila na temu 'vitezovi i princeze) i dvije princeze. Prostor Adopte u jednom je trenutku postao mjesto viteškog turnira, gdje smo svi imali neku ulogu. Bili smo natjecatelji, podržavatelji, publika, konjušari... Svi smo bili dio iste priče, priče u kojoj pomažemo našoj djeci da odrastu!

Sljedeće druženje u Zaigranom kabinetu zakazano je za 02.03.2019. subota, 10:30-12:00.

Veselimo se vašem dolasku i zajedničkom putovanju u svijet mašte!

Brodoto2

U Hrvatskoj se bilježi drastičan pad broja posvojenja. Kako bi se stanje promijenilo, Adopta, udruga za potporu posvajanju, odlučila je u Mjesecu posvojenja, tj. studenome 2018. godine provesti kampanju #HoćuBitiNečijeSunce.

Ime kampanje poruka je djece koja odrastaju u sustavu socijalne skrbi bez roditelja.

Krajnji cilj kampanje je povećanje broja posvojenja, no da bi do toga došlo, kampanja je imala i specifične ciljeve: nadležne institucije upoznati s promjenama koje su nužne za veći broj posvojenja, potaknuti potencijalne posvojitelje da iza brojki vide djecu i njihovu potrebu za pripadanjem i obitelji, te informirati javnost o važnosti posvojenja.

Ciljane skupine su, dakle, bile: nadležne institucije, posvojiteljska zajednica, mediji i opća javnost.

Sredstva za osmišljavanje i provedbu kampanje bila su 7.500 kuna (1.000 eura), a utrošena su za organizaciju stručnog skupa, tisak plakata i oglašavanje na Facebooku. Agencija Prorsus komunikacije pro bono je vodila odnose s javnošću, a tvrtka Outdoor Akzent besplatno je ustupila 12 oglasnih površina za jumbo plakate u Zagrebu.

Građane se putem društvenih mreža (Facebooka i Instagrama) motiviralo na uključivanje u kampanju. Objavljivali su fotografije ruke sa smješkom, znakom podrške posvajanju, te na profilne fotografije stavljali okvire s porukom #HoćuBitiNečijeSunce. Uz velik broj građana i odgojno-obrazovnih institucija, potporu akciji dale su i osobe iz hrvatskoga javnog i političkog života.

Centri za socijalnu skrb diljem Republike Hrvatske su javno istaknuli plakate Adopte kojima se potiče posvojenje djece koja teže pronalaze roditelje, poput djece iz romske etničke skupine, djece starije od 6 godina, djece iz višebrojnih obitelji i djece s teškoćama u razvoju. Promicanje posvojenja te djece prati poruka #IJaŽelimObitelj.

„Kako bismo javnosti ukazali na važnost posvojenja, moramo posvojenja učiniti vidljivijima. Nažalost, bez toga djeca u domovima ostaju nevidljiva“, poručila je na Svjetski dan posvojenja Andreja Turčin, predsjednica Adopte.

Društvene mreže gotovo su svakodnevno prenosile važne poruke Adopte. One su bile razvrstane u tri kategorije: Surova stvarnost, Tražimo i Dobra vijest. Putem poruka, predstavljena su djeca koja teže pronalaze obitelji, specifični zahtjevi za unapređenje sustava posvojenja i pozitivni stavovi potencijalnih posvojitelja, proistekli iz istraživanja.

U Zagrebu je organiziran stručni skup "I ja želim obitelj" na kojem su sudjelovali predstavnici centara za socijalnu skrb, ustanova za smještaj djece te resornog ministarstva. Na skupu je istaknuto kako se u Registru potencijalnih posvojitelja nalazi više od 1300 osoba, a uvjete za posvojenje ima više od 400 djece. Istraživanje koje je provela Adopta s Forumom za kvalitetno udomiteljstvo, pokazalo je da djeca u udomiteljskim obiteljima ne razumiju razliku između posvojenja i udomiteljstva, da o tome s njima ne razgovaraju stručni radnici sustava socijalne skrbi te da često uopće ne poznaju stručne osobe koje su nadležne za njih. Kako bi ta djeca stekla obitelj, potrebno je unapređenje sustava socijalne skrbi, što uključuje i civilni nadzor nad postupcima koje provode centri za socijalnu skrb, kojim osiguravaju najbolji interes svakog djeteta izdvojenog iz biološke obitelji.

Kako bi poruke stigle do što šireg kruga ljudi, kampanja je uključila intenzivnu komunikaciju s medijima. Rezultat je 8 reportaža i gostovanja na televizijama, 2 objave u tisku, 4 razgovora na radijskim postajama i više od 20 objava na internetskim portalima.

Za ostvarivanje tih rezultata, iznimno je bila važna dobra interna komunikacija. Članovi Upravnog odbora i stručni djelatnici radili su na pripremi materijala, a članovi Adopte, potencijalni posvojitelji i posvojitelji, su spremno istupili u javnost sa svojim osobnim pričama.

Stručna priprema za posvojenje - program edukacije i podrške budućim posvojiteljima (zatvorena grupa)
U uredu ADOPTE, Nova cesta 4, mezanin

Dragi naši!

S veseljem Vas obavještavamo da sutra (četvrtak 7.2.2019.) kreće ADOPTAonica - stručna priprema za posvojenje, prva koju ADOPTA organizira u 2019. godini. Ovaj ciklus edukacije je financijski potpomognut sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

ADOPTAonica je program edukacije i podrške budućim posvojiteljima koji se provodi u skladu s odredbama provedbenih akata Obiteljskog zakona (2015). Za sve zainteresirane, više o ADOPTinoj stručnoj pripremi za posvojenje možete saznati na http://www.adopta.hr/potencijalni-posvojitelji/adoptanice-strucna-priprema.html

O tome koliko im znače naše ADOPTAonice evo što kažu naši polaznici:

˝Sada sam hrabrija i otvorenijeg srca jer sam skupila mnoga znanja koja su me osnažila i učinila sigurnijom. Sada mislim: Ja to mogu!˝

˝Energija koje je zračila grupom, voditeljicama i polaznicima. Cijela paleta savjeta, upućenih riječi podrške, zato jer podiže moje samopouzdanje u pogledu budućeg roditeljstva.˝

Veselimo se druženju s Vama!

Puno je osobnih pitanja i pitanja vezanih za roditeljstvo na koja se svakodnevno trudimo naći odgovore. Zbog svojih osobitosti, posvojenje može donijeti i neke dodatne izazove, bilo da se radi o teškoćama prilagodbe djeteta ili o nošenju sa specifičnim zahtjevima trenutnog životnog razdoblja.

Pokazalo se da je podrška posebno važna u periodima većih promjena, kao što su dolazak djeteta, kretanje u vrtić ili školu, pa i u drugim situacijama koje ne moraju izravno biti povezane s djetetom. Kako bismo podržali obitelji nastale posvojenjem i pružili im razumijevanje, usmjerenje i oslonac otvaramo novu grupu podrške za posvojitelje. Prednost ovakve grupe je razmjena iskustava između posvojitelja koji prolaze slične izazove, te vodstvo stručnjaka s iskustvom u radu s posvojiteljskom zajednicom.                                                      

grupa podrške 2018 10 19Sudjelovanje u grupi namijenjeno je posvojiteljima koji su posvojili unatrag tri godine. Pritom je bitno da ste spremni na preispitivanje vlastitih gledišta i da se želite razvijati, na dobrobit svog djeteta i vas samih.

Grupa će se sastajati dva puta mjesečno (10 susreta) u večernjim satima u prostorijama Adopte. Grupa je zatvorenog tipa, što znači da nakon što je formirana, nije moguće dodatno uključivanje novih sudionika/ca.

*Na prvom susretu grupe sudionici će se upoznati s dinamikom i načinom rada te tada mogu odlučiti hoće li se obvezati na sudjelovanje u grupi. Sudionici koji se odluče na sudjelovanje u grupi obvezni su uplatiti cijeli iznos kotizacije nakon prvog susreta.

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 550,00 kuna, a članovi ADOPTE imaju 10% popusta.

Vašu želju za sudjelovanjem molimo javite nam najkasnije do 8.2.2019. popunjavanjem obrasca ovdje.

Više informacija o ADOPTinim grupama podrške možete saznati na http://adopta.hr/posvojitelji/terapijske-i-druge-grupe-podrske.html

Objavljeno: 31.1.2019.